Slachtoffers bewindvoerder waren al kwetsbaar

KOPIE VAN KRANTENBERICHT!!!
Bron: AD door Geertjan Claessens

Slachtoffers bewindvoerder waren al kwetsbaar

Tientallen, mogelijk rond de honderd mensen zijn gedupeerd door fout handelen van bewindvoerders die werken in Geleen en Landgraaf. Ze zijn vaak veel geld kwijt en hun schulden zijn gegroeid in plaats van afgenomen. Het onderzoek dat justitie naar beiden heeft ingesteld laat de slachtoffers verbijsterd achter. Het vertrouwen dat ze in hun zaakwaarnemers mochten of moesten hebben liep een forse deuk op.

Dat terwijl vertrouwen juist de basis is van bewindvoering. Mensen die hier gebruik van (moeten) maken zitten in een kwetsbare positie. De rechtbank stelt bewindvoerders aan voor mensen die hun administratie of financiën niet zelf kunnen of mogen beheren, bijvoorbeeld omdat ze schulden maken of een problemen hebben. De bewindvoerder beheert het geld en de administratie, de cliënt mag daarover geen beslissingen nemen en krijgt alleen leefgeld. Dat is bij mensen met schulden of een uitkering vaak enkele tientjes per week.

Slachtoffers bewindvoerder waren al kwetsbaar

Tientallen, mogelijk rond de honderd mensen zijn gedupeerd door fout handelen van bewindvoerders die werken in Geleen en Landgraaf. Ze zijn vaak veel geld kwijt en hun schulden zijn gegroeid in plaats van afgenomen. Het onderzoek dat justitie naar beiden heeft ingesteld laat de slachtoffers verbijsterd achter. Het vertrouwen dat ze in hun zaakwaarnemers mochten of moesten hebben liep een forse deuk op.

Dat terwijl vertrouwen juist de basis is van bewindvoering. Mensen die hier gebruik van (moeten) maken zitten in een kwetsbare positie. De rechtbank stelt bewindvoerders aan voor mensen die hun administratie of financiën niet zelf kunnen of mogen beheren, bijvoorbeeld omdat ze schulden maken of een problemen hebben. De bewindvoerder beheert het geld en de administratie, de cliënt mag daarover geen beslissingen nemen en krijgt alleen leefgeld. Dat is bij mensen met schulden of een uitkering vaak enkele tientjes per week.

Ernstig

Dat juist het vertrouwen van deze vaak kwetsbare mensen is beschadigd maakt de zaak extra ernstig. Ze hebben vaak niet goed grip of zicht op hun financiën en administratie en moeten erop kunnen vertrouwen dat een bewindvoerder hun zaken correct behandeld. Voor de gedupeerden is het een schok te merken dat misbruik gemaakt is van hun vertrouwen en onterecht geld (vaak honderden, soms zelfs enkele duizenden euro’s) van de rekening is gehaald. Soms overgeschreven naar onbekenden, maar ook wel naar de rekening van de bewindvoerder zelf. Vaak hebben ze hier geen zicht op, omdat de bewindvoerder de post en bankafschriften krijgt en niet altijd alle informatie doorgeeft.

Om gedupeerden te steunen hebben twee Brunssumse vrouwen, Nicole Rosbender en Sylvia Vluggen een hulpactie opgezet. Ze zamelen geld en hulpgoederen zoals voedsel en kleding in.

Hun oproep is hier te vinden.

Veel gedupeerden hebben kritiek op de gebrekkige controle, ook door instanties waar ze schulden hebben. Sommigen verbazen zich erover dat een woningcorporatie niet aan de bel trekt als maandenlang geen huur is afgedragen door de bewindvoerder, zonder dat hun cliënt hiervan weet.

Informatie over hoe je kunt merken dat een bewindvoerder wellicht fout bezig is, is hier te vinden:

OPROEP:
signalen dat jouw bewindvoerder je kaal plukt

Er zijn goede bewindvoerders en er zijn ronduit slechte bewindvoerders.

Malafide bewindvoerders herken je gemakkelijk aan onderstaande 6 signalen.

 • 1. Het duurt steeds langer voor hij je terugbelt of -schrijft

Een goede bewindvoerder luistert naar jou en zorgt voor je. Als hij je niet antwoordt kan dat betekenen dat hij meer in je inkomen dan in jou geïnteresseerd is. Binnen 5 werkdagen reageren is normaal. Duurt het langer? Wees dan op je hoede. Stuur hem een brief waarin je stelt dat je binnen 5 werkdagen antwoord wilt en bewaar zelf een kopie van je brief.

 • 2. Hij ontwijkt je vragen

Een bonafide bewindvoerder heeft overal antwoord op. Het is tenslotte zijn vak. Stel je een vraag en krijg je geen of een onduidelijk en ontwijkend antwoord? Dan heeft hij mogelijk iets voor jou te verbergen. Stuur hem een brief waarin je duidelijk maakt dat je niet tevreden bent met de kwaliteit van zijn antwoord en dat je een beter antwoord wilt. Bewaar zelf een kopie van je brief.

 • 3. Hij geeft je geen inzicht in jouw uitgaven

Een betrouwbare bewindvoerder kan met weinig moeite een printje maken van alle betalingen op jouw naam. Vraag je daar om en krijg je niet binnen 5 werkdagen een uitdraai? Dan mag je gerust aannemen dat hij niet wil dat je inzicht krijgt. Daar kan maar een reden voor zijn: hij heeft iets voor de buitenwereld te verbergen. Een bonafide bewindvoerder geeft altijd inzicht. Wees op je hoede!

 • 4. Hij maakt je verwijten

Je onder bewind laten stellen doe je niet voor je lol. Vanaf het moment dat je bewindvoerder jouw financiële verantwoordelijkheid overneemt mag je natuurlijk geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan. Maar voor al het overige is jouw bewindvoerder nu aansprakelijk en verantwoordelijk. Hij mag je altijd vragen om je financiële gedrag te verbeteren, maar jou valt niets te verwijten. Hij moet het regelen. Niet jij. Maakt hij je wel verwijten terwijl jij je keurig gedraagt? Dan wil hij niet dat de waarheid op tafel komt en probeert hij je af te bluffen.

 • 5. Je krijgt aanmaningen in je brievenbus of er bellen zelfs deurwaarders bij je aan

Nu je onder bewind staat gaat alle post via jouw bewindvoerder. Waarom krijg je dan aanmaningen? Stuur ze onmiddellijk door naar je bewindvoerder en vraag hem om inzicht in alle betalingen die hij namens jou gedaan heeft. Vraag hem waarom hij niet betaalt en waarom hij geen afbetalingsregeling heeft afgesproken of die niet nakomt. De oplopende schulden blijven op jouw naam staan. Laat het dus niet op zijn beloop. Stel hem zo nodig schriftelijk in gebreke. Bewaar een kopie van je brief.

 • 6. Jouw bewindvoerder houdt zich niet aan de ‘Yokohama Declaration’

Onderstaande richtlijnen voor bewindvoerders (de Yokohama Declaration) zijn helaas nog niet wettelijk verankerd, maar iedere bonafide bewindvoerder zal er naar handelen.

Doet hij dat niet? Dan vindt hij zichzelf belangrijker dan jou en stelt hij zijn eigen belangen voorop.

Elke volwassene, die het vermogen mist een bepaalde beslissing op een bepaald moment te nemen en elke vorm van ondersteuning of vertegenwoordiging mist in het beslissingsproces, recht heeft op een competente vertegenwoordiger die:

met de nodige zorg en toewijding zal handelen bij het nemen van een beslissing voor die volwassene:
eerlijk en te goeder trouw zal handelen:
zal handelen in het beste belang van de volwassene:
zo veel als mogelijk de wensen, waarden en overtuigingen van de volwassene zal respecteren, waar deze bekend zijn of vastgesteld kunnen worden en duidelijk niet resulteren in schade aan de volwassene:
zo veel als mogelijk inmenging in het leven van de volwassene zal beperken, door de minst ingrijpende, minst beperkende en meest normaliserende gedragslijn te kiezen:
de volwassene zal beschermen tegen mishandeling, verwaarlozing, misbruik en uitbuiting:
de burger- en mensenrechten van de volwassene zal respecteren en actie zal ondernemen wanneer deze rechten bedreigd worden:
de volwassene zal voorzien van hulp en ondersteuning en actief achter zaken aan zal gaan waar hij of zij recht op zou kunnen hebben, zoals pensioenen, uitkeringen en maatschappelijke ondersteuning:
geen voordeel zal trekken uit zijn of haar positie als vertegenwoordiger:
zal letten op en trachten te vermijden, enig conflict tussen zijn of haar belangen als vertegenwoordiger en de belangen van de volwassene voor wie hij of zij handelt:
actief de volwassene zal helpen een zelfstandig of een ondersteund zelfstandig leven te hervatten of op zich te nemen waar mogelijk:
zo veel als mogelijk de volwassene zal betrekken bij alle beslissingsprocessen;
betrokkenheid en meedoen zal bevorderen en de volwassene zal helpen zelfstandig te handelen in die gebieden waar hij of zij toe in staat is;
op nauwkeurige wijze zijn werkzaamheden zal vastleggen in een dossier en dat onmiddellijk zal kunnen overhandigen wanneer dit opgevraagd wordt door de rechtbank of de overheidsinstantie die hem of haar heeft benoemd;
zal handelen binnen de taak en de bevoegdheid die hem of haar is toegekend door de rechtbank of de overheidsinstantie die hem of haar heeft benoemd; en
voor zichzelf zal nagaan of voortzetting van wettelijke vertegenwoordiging in een of andere vorm nodig is.
Is jouw bewindvoerder onbetrouwbaar?

Win juridisch advies in en zoek direct contact met de kantonrechter!

Verdachten

Beide verdachten zijn lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB). Die wil niets zeggen over de onderzoeken en wijst de kritiek van de hand. De organisatie wijst erop dat zowel de rechtbank als de beroepsorganisatie controle uitoefenen op de bewindvoerders. Die moeten elk jaar verantwoording afleggen en hun boeken laten controleren.

De bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent moet vooral het vermogen van de klant beheren, Hij moet elk jaar aan de kantonrechter verantwoording afleggen over:

 • Het ontvangen inkomen
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert de administratie over het vermogen. Daarbij verzorgt hij:

 • De belastingaangifte
 • Het aanvragen van huursubsidie
 • Het aanvragen van uitkeringen
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het indienen van de AWBZ
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • De contacten met diverse instellingen
 • De doorbetaling van de vaste lasten
 • De behandeling/doorzending van de post

Daar staat standaard een beloning van € 92,- per maand tegenover (daarbij wordt uitgegaan van 17 uur werk, € 64,90 per uur exclusief BTW), of € 119,-  bij problematische schulden (uitgaande van vijf uur extra werk)

Spelregels

In principe kan iedere meerderjarige bewindvoerder worden. Er zijn wel regels. Zo mag de bewindvoerder niet zelf onder curatele of bewind staan, niet in staat van faillissement verkeren of onder een schuldsaneringsregeling vallen. Beschermingsbewindvoerders die drie of meer mensen onder hun hoede hebben, moeten aan bepaalde wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. Dan gaat het onder meer om de manier waarop de organisatie personeel werft, schoolt en begeleidt. Ook de bedrijfsvoering wordt gecontroleerd.

Meer informatie over de redenen voor bewindvoering en de rol van de rechtbank:

Gedragscodes

Daarnaast zijn door branchevereniging NVVK gedragscodes voor bewindvoering bij schuldhulpverlening opgesteld. In Limburg staan 22.000 mensen onder bewind, daar komen er elk jaar 2000 bij. 60 % van hen wordt geholpen door een van de 180 professionals in de provincie, de rest krijgt hulp van particulieren, meestal een familielid.

In heel Nederland staan 295.000 mensen onder bewind. Er is geen overzicht van het aantal klachten dat over bewindvoerders wordt ingediend.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Site gemaakt door WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: